مجله انجمن آنستزیولوژی و مراقبت‌های ویژه ایران

مجلة انجمن آنستزیولوژی و مراقبت‌های ویژه ایران فصلنامه‌ای به زبان فارسي و انتشار دهندة مقالات مرتبط به حوزة بیهوشی و مراقبت‌های ویژه است. این مجله به تمامی اصول کمیتة بین‌المللی ویراستاران نشریات پزشکی و همچنین کمیتة اخلاق در انتشارات پزشکی پایبند و متعهد است.


تصویر صفحه خانگی مجله


دوره 2, شماره 3 (1397): دوره دوم 1397 شماره 103

فهرست مطالب

مقاله اصیل

علیرضا سلیمی, فاطمه منجذبی, حمیدرضا جماعتی, هومن شریفی, حمیدرضا ربانیان, رضا امین نژاد
PDF
2-15
نقی عابدینی, حجت پورفتحی, هانیه سخا, شیرین توفیقی, مسعود پریش
PDF
16-24
شهریار صانع, زهرا احمدیاری
PDF
25-33
علیرضا جهانگیری فرد, شیرین سلاحقه, سید بشیر میرتاجانی, مهتاب مرادی, فاطمه بهرام بیگی, بهروز فرزانگان
PDF
34-44
سپیده پاک نیت, فریدون فکرت
PDF
45-56
مسعود پریش, بهزاد سالکی, هاله فرزین, هانیه سخا, حجت پورفتحی
PDF
57-65
احمد شهوندری, احمد خشای, افشین گودرزی, ندا حاتمی
PDF
66-73

گزارش مورد

پریسا سزاری, فرهاد صفری, منا رجبی, کامران متقی, مسعود نشیبی
PDF
74-78