تماس مجله

آدرس پستی

تهران، خيابان بهار شمالي، نبش خيابان ماني، پلاك 312 ،طبقه پنجم، واحد 10 ، انجمن آنستزيولوژي و مراقبتهاي ويژه ايران. کد پستی: 3595-15875 

تماس

دفتر مجله انجمن آنستزیولوژی و مراقبت های ویژه ایران
تلفن تماس: 88834989 (021)
فکس: 88834989 (021)
ایمیل: info@iranesthesia.org

تماس جایگزین

دفتر مجله انجمن آنستزیولوژی و مراقبت های ویژه ایران
تلفن تماس: 88843807 (021)
ایمیل: iranesthesia@gmail.com