هایپرنارکوز در طول واريکوسلکتومی لاپاراسکوپيک تحت بيهوشی عمومی: گزارش موردی

ولی اله حسنی, سالومه صحت کاشانی, پیام هوشیار آذر, علی سیدیان, سعید امنیتی, حسین صادق, معصومه رحیمیان جهرمی, شایسته پورکند, سحر مسقطی

چکیده


رویکرد لاپاروسکوپی به جراحی افق خود را به شدت گسترش داده است. این یک رویکرد ترجیحی در بسیاری از اعمال جراحی عمومی، اورولوژی و توراسیک می باشد.آمفیزم جراحی (آمفیم زیر جلدی) (SE) یکی از عوارض ناشایع جراحی لاپاروسکوپی است که در آن گاز ناخوشایند (معمولا کربن دی اکسید) در بافت های زیر پوست منتشر می شود. بروز آن تقریبا 0.3 تا 3٪ است. این خطر در بیماران سالمند، جراحی داخل صفاق، بیش از پنج پورت ورودی، استفاده از فشار انسداد بالا (> 14 میلی متر جیوه) و مدت طولانی جراحی بیشتر است.

در اینجا ما یک مورد آمفیزم زیرجلدی وسیع را که در طی عمل جراحی لاپاراسکوپیک خارج صفاقی ایجاد شده بود گزارش می دهیم. قابل ذکر است که آمفیزم بیمار تا پیش از به پایان رسیدن کامل جراحی تشخیص داده نشده بود و منجر به چالش در مدیریت دوره پس از عمل بیمار گردید اما با موفقیت در بخش مراقبت های ویژه مدیریت گردید.  


تمام متن:

PDF

مراجع


Worrel J, Cleary D. Massive subcutaneous emphysema and hyprcarbia: complications of CO2 absorption during extraperitoneal and intraperitoneal laparoscopic surgery – case studies. AANA J 2002;70:456 – 461.

Meininger D, Byhahn C, Bueck M, et al. Effects of prolonged pneumoperitoneum on hemodynamics and acid-base balance during totally endoscopic robot-assisted radical prostatectomies. World J Surg. 2002;26:1423–1427.

Chiu AW, Chang LS, Birkett DH, et al. The impact of pneumoperitoneum, pneumoretroperitoneum, and gasless laparoscopy on the systemic and renal hemodynamics. J Am Coll Surg. 1995;181:397–406.

Singh K, Singhal A, Saggar VR, Sharma B, Sarangi R. Subcutaneous emphysema following endoscopic extraperitoneal hernia repair: possible mechanism. J laparo endosc Adv Surg Tech A 2004;14:317-320.

Hashizume M, Sugimachi K: Needle and trocar injury during laparoscopic surgery in Japan. Surg Endosc 1997;11:1198–1201.

Bonjer HJ, Hazebroek EJ, Kazemier G, Giuffrida MC, Meijer WS, Lange JF: Open versus closed establishment of pneumoperitoneum in laparoscopic surgery. Br J Surg 1997;84:599–602.

Sumpf E, Crozier TA, Ahrens D, Brauer A, Neufang T, Braun U. Carbondioxide absorption during extraperitoneal and transperitoneal endoscopic hernioplasty. Anesth Analg. 2000;91:589–595.

4. Saggar VR, Singhal A, Singh K, Sharma B, Sarangi R. Factors influencing development of subcutaneous carbon dioxide emphysema in laparoscopic totally extraperitoneal inguinal hernia repair. J Laparoendosc Adv Surg Tech A. 2008;18:213–6.

Saini S, Agrawal N. Massive subcutaneous emphysema following laparoscopic nephroureterectomy: An unusual presentation. Indian J Anaesth. 2015;59(6):389-90.

Stephnaine L. Subcutaneous carbon dioxide emphysema following laparoscopic salpingo-oophorectomy: A case report. AANA J 2008;76:282-85.

Gutt T, Mehrabi A, Mehrabi A, Schemmer P, Kashfi A, Kraus T, et al. Circulatory and respiratory complications of carbon dioxide insufflation. Dig surg 2004;21:95-105.

Jones A, Pisano U, Elsobky S, Watson AJ. Grossly delayed massive subcutaneous emphysema following laparoscopic left hemicolectomy: A case report. Int J Surg Case Rep. 2015;6C:277-9.

Nutangi V, Velankar P.M, Choudhary S. Massive surgical emphysema during laparoscopic surgery. Anaesthes, Pain & Intens Care J 2014;12(5): 10-16.

Klopfenstein CE, Gaggero G, Mamie C, Morel P, Forsteir A. Laparoscopic extraperitoneal inguinal hernia repair complicated by subcutaneous emphysema. Can J Anaesth 1995;42:523–25.


ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.