گزارش یک مورد شوک آنافیلاکسی به دنبال جراحی کیست هیداتید کبدی A case report of Anaphylactic shock following hydatid cyst surgery

پریسا سزاری, فرهاد صفری, منا رجبی, کامران متقی, مسعود نشیبی

چکیده


کیست هیداتید یکی از مهم ترین بیماری های انگلی می باشد که در بسیاری از کشورهای جهان از جمله ایران از معضلات بهداشتی و پزشکی محسوب می شود. در این بیماری انسان میزبان واسط انگل می باشد که از طریق خوردن سبزیجات و مواد غذایی آلوده با مدفوع میزبان اصلی مثل سگ که حاوی تخم انگل است، آلوده می شود. این بیماری می تواند ارگان های مختلفی را در بدن درگیر کند که شایع ترین آنها ریه و کبد می باشد. پاره شدن کیست هیداتید می تواند باعث واکنش آنافیلاکسی و یا حتی مرگ گردد. در این مطالعه ما به معرفی بیماری پرداخته ایم که هنگام جراحی کیست هیداتید کبدی دچار نشت محتویات آن و به دنبال آن دچار واکنش آنافیلاکسی شده است، که درمان وی از اتاق عمل با مایع درمانی و تزریق اپی نفرین آغاز گردید و تا ICU ادامه پیدا کرد و پس از ۲ روز بستری در ICU با حال عمومی خوب به بخش منتقل گردید. بنابراین به عنوان آنستزیولوژیست باید همیشه آمادگی تشخیص زودرس و درمان سریع این پیامد را داشته باشیم و در بیمارانی که این احتمال می رود که در طی جراحی دچار این واکنش گردند باید تمهیدات لازم از جمله مانیتورینگ دقیق و داروهای لازم در اتاق عمل فراهم شوند.

موضوع


کیست هیداتید؛ آنافیلاکسی

تمام متن:

PDF

مراجع


Buyuk Y, Turan AA, Uzun I, Aybar Y, Cin O, Kurnaz G. Non-ruptured hydatid cyst can lead to death by spread of cyst content into bloodstream: an autopsy case. Eur J Gastroenterol Hepatol. 2005;17(6):671-3.

Alkhotani A, Butt B, Khalid M, Binmahfoodh M. Peripontomedullary hydatid cyst: Case report and literature review. Int J Surg Case Rep. 2019;55:23-7.

Yetim B, Kilic E. The role of combination preand postoperative albendazole therapy in the surgical management of liver hydatidosis. Ann Ital Chir. 2018;89:528-33.

Yahya AI, Przybylski J, Foud A. Anaphylactic shock in a patient with ruptured hydatid liver cyst owing to trivial abdominal trauma. J R Coll Surg Edinb. 1997;42(6):423-4.

Khanna P, Garg R, Pawar D. Intraoperative anaphylaxis caused by a hepatic hydatid cyst. Singapore Med J. 2011;52(2):e18-9.

Laxenaire MC, Mertes PM, Groupe d'Etudes des Reactions Anaphylactoides P. Anaphylaxis during anaesthesia. Results of a two-year survey in France. Br J Anaesth. 2001;87(4):549-58.

Nel L, Eren E. Peri-operative anaphylaxis. Br J Clin Pharmacol. 2011;71(5):647-58.

Currie M, Kerridge RK, Bacon AK, Williamson JA. Crisis management during anaesthesia: anaphylaxis and allergy. Qual Saf Health Care. 2005;14(3):e19.

Kambam JR, Dymond R, Krestow M, Handte RE. Efficacy of histamine H1 and H2 receptor blockers in the anesthetic management during operation for hydatid cysts of liver and lungs. South Med J. 1988;81(8):1013-5.


ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.