ملاحظات بیهوشی در بیمار مبتلا به دیستروفی عضلانی Limb Girdle

مسعود نشیبی, فرهاد صفری, کامران متقی, زهرا طهماسبی, پریسا سزاری

چکیده


دیستروفی عضلانی کمربند شانه¬ای لگنی (Limb Girdle Muscular Dystrophy [LGMD]) یک میوپاتی ارثی با شیوع پایین است که کمربند شانه ای و لگنی را درگیر می¬کند. مدیریت بیهوشی در این بیماران هم از لحاظ انتخاب روش و هم عوارض احتمالی هنگام و پس از آنستزی، برای آنستزیولوژیستها بسیار چالش برانگیز است.
با عنایت به شیوع پایین این بیماری، کارآزمایی بالینی در این بیماری کم است و بیشتر مطالعات بر اساس گزارش موارد بوده است. در این نوشته، ما نیز به بررسی این بیماری و انتخاب روش Spinal Anesthesia و بررسی عوارض احتمالی ناشی از این روش در یک خانم باردار 28 ساله با مشکل LGMD، که کاندید جراحی سزارین بود، پرداخته ایم. این بیمار هیچ گونه عارضه ای در طی جراحی و پس از آن نداشته است.

موضوع


limb girdle muscular dystrophy; anesthesia,

تمام متن:

PDF

مراجع


Ranjan, R., et al., Limb-girdle muscular dystrophy with obesity for elective cesarean section:

Anesthetic management and brief review of the literature. Anesthesia, essays and researches, 2015. 9(1): p. 127.

Zatz, M., et al., The 10 autosomal recessive limb-girdle muscular dystrophies.

Neuromuscular disorders, 2003. 13(7-8): p. 532-544.

Schieren, M., et al., Anaesthetic management of patients with myopathies.

European Journal of Anaesthesiology (EJA), 2017. 34(10): p. 641-649.

Bhakta, D., M.R.Lowe, and W.J. Groh, Prevalence of structural cardiac abnormalities in patients with myotonic dystrophy type I. American heart journal, 2004. 147(2): p. 224-227.

Jungbluth, H., C.A. Sewry, and F. Muntoni. Core myopathies. in Seminars in pediatric neurology. 2011. Elsevier.

Romero, A. and G.P. Joshi, Neuromuscular disease and anesthesia. Muscle & nerve, 2013. 48(3): p. 451-460.

Wappler, F., Anesthesia for patients with a history of malignant hyperthermia. Current Opinion in Anesthesiology, 2010. 23(3): p. 417-422.

Broman, M., G. Islander, and C. Müller, Malignant hyperthermia, a Scandinavian update. Acta Anaesthesiologica Scandinavica, 2015. 59(8): p. 951-961.

Driessen, J.J., Neuromuscular and mitochondrial disorders: what is relevant to the anaesthesiologist? Current Opinion in Anesthesiology, 2008. 21(3): p. 350-355.

ALLISON, K.R., Muscular dystrophy versus mitochondrial myopathy: the dilemma of the undiagnosed hypotonic child. Pediatric Anesthesia, 2007. 17(1): p. 1-6.

Veyckemans, F. and J.L. Scholtes, Myotonic dystrophies type 1 and 2: anesthetic care. Pediatric Anesthesia, 2013. 23(9): p. 794-803.

Nallamilli, B.R.R., et al., Genetic landscape and novel disease mechanisms from a large LGMD cohort of 4656 patients. Annals of clinical and translational neurology, 2018. 5(12): p. 1574-1587.

Allen, T. and S. Maguire, Anaesthetic management of a woman with autosomal recessive limb-girdle muscular dystrophy for emergency caesarean section. International journal of obstetric anesthesia, 2007. 16(4): p. 370-374.


ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.