یادی از جامعه بیهوشی

عوض حیدرپور

چکیده


جامعه بیهوشی کشور از روز نخست آغاز بیهوشی تا کنون و به ویژه در دوران سخت دفاع مقدس به خوبی به وظیفه خود عمل کرده و انتظار دارد با رعایت اصولی حق و حقوق آنرا بدهند

موضوع


جامعه بیهوشی ، دفاع مقدس

تمام متن:

PDF

مراجع


ندارد


ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.