مجله انجمن آنستزیولوژی و مراقبت‌های ویژه ایران

مجلة انجمن آنستزیولوژی و مراقبت‌های ویژه ایران فصلنامه‌ای به زبان فارسي و انتشار دهندة مقالات مرتبط به حوزة بیهوشی و مراقبت‌های ویژه است. این مجله به تمامی اصول کمیتة بین‌المللی ویراستاران نشریات پزشکی و همچنین کمیتة اخلاق در انتشارات پزشکی پایبند و متعهد است.


تصویر صفحه خانگی مجله


دوره 2, شماره 1 (1397): دوره دوم 1397 سال 40 شماره 101 بهار

فهرست مطالب

مقاله اصیل

شهریار صانع, رحمان عباسی وش, محمدامین ولی زاده حسنلوئی, علی اکبر نصیری, حجت اله صفیر
PDF
2-11
روح اله پور طاهری, علی اصغر پور شانظری, حجت اله عطایی, رضا امین نژاد
PDF
12-21
امید شفق سرخ, سعیده ناطقی نیا, محمدرضا حاجی اسماعیلی, رضا گوهرانی, مسعود زنگی, حسنعلی احمدی
PDF
22-33
شیدا احمدی, لیلا ساداتی, صدیقه حنانی
PDF
34-42
رضا امین نژاد, حامد شفیعی, هلن قرائی, رزا علیخانی, علی ناظری آستانه, علیرضا سلیمی, مجتبی موسوی
PDF
43-50
عباس حیدری, محمد حسینی
PDF
51-61
غلامرضا مرادی, فاطمه رنگانی
PDF
62-72

گزارش مورد

مسیح --- ابراهیمی دهکردی, شایسته --- خراسانی زاده, فرانک --- بهناز, حمیرا --- کوزه کنانی, هومن --- تیموریان
PDF
73-78