مجله انجمن آنستزیولوژی و مراقبت‌های ویژه ایران

مجلة انجمن آنستزیولوژی و مراقبت‌های ویژه ایران فصلنامه‌ای به زبان فارسي و انتشار دهندة مقالات مرتبط به حوزة بیهوشی و مراقبت‌های ویژه است. این مجله به تمامی اصول کمیتة بین‌المللی ویراستاران نشریات پزشکی و همچنین کمیتة اخلاق در انتشارات پزشکی پایبند و متعهد است.


تصویر صفحه خانگی مجله


دوره 2, شماره 3 (1396): سال 39 شماره 99 دوره دوم شماره سه سال 1396

فهرست مطالب

مقاله اصیل

دکتر محمود رضایی, دکتر ابراهیم خوشرفتار, دکتر المیرا عطاردی اصل, دکتر محمدعلی سیف ربیعی
PDF
2-11
عباسعلی یوسفی, دکتر حسین باقری, دکتر جواد نوریان, دکتر احمد خسروی, محمدرضا خطیبی
PDF
12-20
حکیمه حسین رضایی, دکتر مهدی احمدی نژاد, دکتر یونس جهانی, زهرا نورالدینی
PDF
21-35
دکتر محمد امین ولیزادحسنلویی, دکتر مهدیا غلام نژاد, دکتر علیرضا مهدی زاده خلیفانی, دکتر سپیده منظوری, رحیمه علیزاده اوصالو
PDF
36-43
داوود آقامحمدی, مهدی خانبابایی گول, هاله فرزین, سولماز فخاری
PDF
44-53
محمدحسين جراح زاده, علی عبداللهی, شكوفه بهداد
PDF
54-62
دکترمرضیه شهیدانی, دکتر شیرین پازوکی, دکتر حسام الدین مدیر, دکتر علیرضا کمالی, دکتر اشرف زمانی
PDF
63-73

گزارش مورد

ولی اله حسنی, سالومه صحت کاشانی, پیام هوشیار آذر, علی سیدیان, سعید امنیتی, حسین صادق, معصومه رحیمیان جهرمی, شایسته پورکند, سحر مسقطی
PDF
74-79