مجله انجمن آنستزیولوژی و مراقبت‌های ویژه ایران

مجلة انجمن آنستزیولوژی و مراقبت‌های ویژه ایران فصلنامه‌ای به زبان فارسي و انتشار دهندة مقالات مرتبط به حوزة بیهوشی و مراقبت‌های ویژه است. این مجله به تمامی اصول کمیتة بین‌المللی ویراستاران نشریات پزشکی و همچنین کمیتة اخلاق در انتشارات پزشکی پایبند و متعهد است.


تصویر صفحه خانگی مجله


دوره 2, شماره 2 (1399): دوره دوم شماره 2 سال 43 شماره 110

فهرست مطالب

مقاله اصیل

مهدی احمدی نژاد, سیاوش آثار, وحید شیبانی, علیرضا امیربیگی, مهرداد نوروزی
PDF
3-12
زیبا باقریان, سوسن ستوده خصال, محمد حسین دلشاد, فریبا بهنام, بنفشه مشاک
PDF
13-25
سید مهرداد مصباح کیایی, آرش جعفریه
PDF
26-37
شهرام سیفی, رحمت اله جوکار, مسعود بهرامی, ابراهیم ذبیحی, ثریا خفری, سید علی اصغر سیدی فرد, خدیجه ازوجی
PDF
38-50
صدیقه خلیلی شومیا, جواد شاهین فر, حسین زراعتی, افسانه گرشاد
PDF
51-59

گزارش مورد

بهزاد نعمتی هنر, جواد زبرجدی, مجید صمصامی
PDF
60-63