مجله انجمن آنستزیولوژی و مراقبت‌های ویژه ایران

مجلة انجمن آنستزیولوژی و مراقبت‌های ویژه ایران فصلنامه‌ای به زبان فارسي و انتشار دهندة مقالات مرتبط به حوزة بیهوشی و مراقبت‌های ویژه است. این مجله به تمامی اصول کمیتة بین‌المللی ویراستاران نشریات پزشکی و همچنین کمیتة اخلاق در انتشارات پزشکی پایبند و متعهد است.


تصویر صفحه خانگی مجله


دوره 2, شماره 2 (1397): سال 40 - شماره 102 سال 1397

فهرست مطالب

مقاله اصیل

محمد موذنی بیستگانی, بابک علوی فرزانه, جواد امیرفخریان, غلامرضا شبانیان, محمود اخلاقی, علی احمدی
PDF
2-10
حسام الدین حسینجانی, اتابک نجفی, حمیدرضا شریف نیا, آرزو احمدی, مجتبی مجتهدزاده
PDF
11-22
علیرضا صادق پور, حجت پورفتحی, لیلی عدل هریس, مسعود پریش
PDF
23-30
محمد امین ولیزادحسنلویی, محمدرضا انوشه, صنم انوشه
PDF
31-41
علیرضا جعفری, همایون آقامحمدی, محمد رضا کامران منش, نفیسه شعبانی مفرد
PDF
42-48
حمیده السادات عصاریان, مهوش آگاه, حسین اسکندری, احمد برجعلی
PDF
49-62
ولی اله حسنی, رضا فرهمند راد, هادی عالی انوری
PDF
63-72

گزارش مورد

ناهید منوچهریان, سیدمحمد ذوالحواریه, علیرضا سلیمی, ندا علیزاده
PDF
73-75