مجله انجمن آنستزیولوژی و مراقبت‌های ویژه ایران

مجلة انجمن آنستزیولوژی و مراقبت‌های ویژه ایران فصلنامه‌ای به زبان فارسي و انتشار دهندة مقالات مرتبط به حوزة بیهوشی و مراقبت‌های ویژه است. این مجله به تمامی اصول کمیتة بین‌المللی ویراستاران نشریات پزشکی و همچنین کمیتة اخلاق در انتشارات پزشکی پایبند و متعهد است.


تصویر صفحه خانگی مجله


دوره 2, شماره 1 (1396): سال 38 ، شمارة 97 ، دورة دوم، شمارة اول سال 1396

فهرست مطالب

مقاله اصیل

دكتر افشين جعفرزاده, دکتر بهناز معماری, دکتر جلیل مارم, دکتر شهرام صمدی, دکتر کسری کروندیان, دکتر نیما نظری, دکتر اصغر حاجی پور
PDF
2-10
دکتر همايون آقامحمدي, دکتر علیرضا جعفری, دکتر ناصر شخص سلیم, دکتر هستی حسنی
PDF
11-19
مهناز منتظری, نگین اسماعیل پور بزاز, شیرین افهمی
PDF
20-28
سعید قاسمی, حسین باباتبار درزی, عباس عبادی
PDF
29-40
علیرضا ماهوری, قادر مترجمی زاده, نازلی کرمی, سعیده اسدی طاها
PDF
41-49
طاهره بلوچي بيدختي, محمد جوان شبان, دکتر علی محمدپور, دکتر مجتبی کیان مهر
PDF
50-58
دکتر همايون آقامحمدي, دکتر علیرضا جعفری, دکتر سیامک مرادیان, دکتر بهمن اسمی
PDF
59-66
دكتر سيدمحمد ذوالحواريه, روناک حمزه ای
PDF
67-70

گزارش کوتاه

دكتر ميرجلال جلالي
PDF
71-93