مجله انجمن آنستزیولوژی و مراقبت‌های ویژه ایران

مجلة انجمن آنستزیولوژی و مراقبت‌های ویژه ایران فصلنامه‌ای به زبان فارسي و انتشار دهندة مقالات مرتبط به حوزة بیهوشی و مراقبت‌های ویژه است. این مجله به تمامی اصول کمیتة بین‌المللی ویراستاران نشریات پزشکی و همچنین کمیتة اخلاق در انتشارات پزشکی پایبند و متعهد است.


تصویر صفحه خانگی مجله


دوره 2, شماره 1 (1396): سال 38 ، شمارة 97 ، دورة دوم، شمارة اول سال 1396

فهرست مطالب

مقاله اصیل

دكتر افشين جعفرزاده
PDF
2-10
همايون آقامحمدي
PDF
11-19
مهناز منتظری, نگین اسماعیل پور بزاز, شیرین افهمی
PDF
20-28
سعید قاسمی, حسین باباتبار درزی, عباس عبادی
PDF
29-40
علیرضا ماهوری, قادر مترجمی زاده, نازلی کرمی, سعیده اسدی طاها
PDF
41-49
طاهره بلوچي بيدختي
PDF
50-58
همايون آقامحمدي
PDF
59-66
دكتر سيدمحمد ذوالحواريه
PDF
67-70

گزارش کوتاه

دكتر ميرجلال جلالي
PDF
71-93