مجله انجمن آنستزیولوژی و مراقبت‌های ویژه ایران

مجلة انجمن آنستزیولوژی و مراقبت‌های ویژه ایران فصلنامه‌ای به زبان فارسي و انتشار دهندة مقالات مرتبط به حوزة بیهوشی و مراقبت‌های ویژه است. این مجله به تمامی اصول کمیتة بین‌المللی ویراستاران نشریات پزشکی و همچنین کمیتة اخلاق در انتشارات پزشکی پایبند و متعهد است.


تصویر صفحه خانگی مجله


دوره 2, شماره 4 (1396): سال 39 شماره 100(زمستان)

فهرست مطالب

مقاله اصیل

مسعود پریش, محمد شیمیا, نقی عابدینی, مهدخت قنبری, هاله فرزین, هانیه سخا
PDF
2-9
مسعود پریش, هاله فرزین, هانیه سخا, ازیتا یحیوی
PDF
10-19
جوادالرضا ایمانی, حکیمه حسین رضایی, مقدمه میرزایی
PDF
20-27
مسعود نشیبی, فرهاد صفری, پریسا سزاری, عاطفه مرزبان, مسعود نشیبی
PDF
28-38
عباس حیدری, محمد حسینی
PDF
39-50
علیرضا جهانگیری فرد, ضرغام حسین احمدی, سید بشیر میرتاجانی
PDF
51-66

گزارش مورد

علیرضا جهانگیری فرد, بهروز فرزانگان, سیدبشیر میرتاجانی, ضرغام حسین احمدی
PDF
67-71
مسیح ابراهیمی دهکردی, فرانک بهناز, شایسته خراسانی زاده, غلامعلی عرب
PDF
71-79