جزئیات نویسندگان

علوی فرزانه, بابک

  • دوره 2, شماره 2 (1397): سال 40 - شماره 102 سال 1397 - مقاله اصیل
    تاثیر بوپیواکائین و هیدروکورتیزون موضعی بر درد بعد از عمل جراحی کوله سیستکتومی لاپاراسکوپی دربیماران کوله سیستیت مزمن Bupivacaine and hydrocortisone effect on post operative pain after Laparoscopic cholecystectomy in patients with chronic cholecysititis
    چکیده  PDF