جزئیات نویسندگان

عقدایی, دکتر ناهید

  • دوره 2, شماره 4 (1398): سال 40 شماره 108 - مقاله اصیل
    بررسي مديريت بيهوشي حين عمل و پيامدهاي بعد از عمل در بيماران با عمل جراحي پيوند قلب در مركز آموزشي تحقيقاتي و درماني قلب و عروق شهيدرجايي در سالهاي 1398-1393
    چکیده  PDF