جزئیات نویسندگان

علیخانی, رزا, دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی؛ تهران؛ ایران, ایران