جزئیات نویسندگان

داشی پور, علیرضا, استادیار دانشگاه علوم پزشکی زاھدان، زاھدان، ایران, ایران

  • دوره 2, شماره 2 (1398): سال 40 شماره 106 - مقاله اصیل
    مقایسه اثر آرامبخشی دو ترکیب دارویی میدازولام-فنتانیل با میدازولام-پروپوفل در بیماران کاندید اندوسکوپی فوقانی دستگاه گوارش در بیمارستان علی ابن ابیطالب (ع) زاهدان در سال 97-1396
    چکیده  PDF