جزئیات نویسندگان

سخا, هانیه, دانشگاه تهران شمال

  • دوره 2, شماره 3 (1397): دوره دوم 1397 شماره 103 - مقاله اصیل
    بررسی فراوانی و فاکتورهای اضطراب در بیماران و همراهان آنها قبل از عمل جراحی ارتوپدیک در بیمارستان شهدا تبریز Prevalence and factors of the preoperative anxiety in the patients and their family in Shohada Hospital ,Tabriz
    چکیده  PDF