مرور اندکس نویسندگان

آ ب پ ت ث ج چ ح خ د ذ ر ز س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ک گ ل م ن و ه ی همه

خ

خلیلی, منیژه, استادیار دانشگاه علوم پزشکی زاھدان، زاھدان، ایران (ایران)
خوشبین, مسعود, دانشکده پزشکی علی بن ابی طالب ،دانشگاه آزاد یزد (ایران)
خوشرفتار, ابراهیم, استادیار بیهوشی و مراقبت های ویژه، دانشگاه علوم پزشکی همدان،همدان، ایران (ایران)
خوشرفتار, ابراهیم
خوشرفتار, دکتر ابراهیم
خالق‌نژاد طبری, احمد
خانبابایی گول, مهدی 09141855143, دامشگاه علوم پزشکی تبریز
خانبابایی گول, مهدی, دامشگاه علوم پزشکی تبریز
خاکساری, مهدی
خاتمی‌نیا, غلامرضا
خادم‌پور, آیدا (ایران)
خراسانی زاده, شایسته, استادیار گروه بیهوشی و مراقبت های ویژه، بیمارستان شهداء تجریش، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران (ایران)
خراسانی زاده, شایسته, استادیار گروه بیهوشی ومراقبت های ویژه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی (ایران)
خراسانی زاده, شایسته ---, بخش بیهوشی بیمارستان شهدای تجریش، انشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی (ایران)
خزاعلی, دینیار
خسروی, دکتر احمد
خسروضمیری, حمید
خشوعی, آرتادخت
خشای, احمد, استادیار، پرستاری داخلی و جراحی، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه، کرمانشاه، ايران.
خشایار, پاتریشیا
خطیبی, محمدرضا